Exemplu de CV – Cum sa scrii in mod corect un CV de angajare

curriculum vitae

Orice persoana care a scris un cv de angajare stie cat de dificil este sa incepi cu un document necompletat si sa-l umplil cu calitati pozitive si calificari. Orice persoana care a scris un cv de angajare stie cat de dificil este sa incepi cu un document necompletat si sa-l umplil cu calitati pozitive si calificari.

Iata un exemplu cum ar trebui sa arate un cv reusit:

Un exemplu:

INFORMAŢII PERSONALE

Nume IONESCU, GHEORGHE – CONSTANTIN
Adresă domiciliu STR. CANTONULUI NR. 2A, ORADEA, ROMÂNIA
Telefon 0359 – 807317
Mobil 004-0740-231467
Fax 004-0359-816839
E-mail [email protected]
Starea civilă Căsătorit, doi copii
Naţionalitate ROMÂNĂ
Data naşterii 28 IULIE 1958

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la) MAI 2009 – PREZENT
• Numele şi adresa angajatorului FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „ALMA MATER”
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
ACTIVITATE SPECIFIC SINDICALĂ
MEMBRU ÎN ECHIPA DE NEGOCIATORI A CODULUI EDUCAŢIEI – 2009
MEMBRU ÎN ECHIPA DE NEGOCIATORI A LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE – 2010
• Funcţia sau postul ocupat VICEPREŞEDINTE

• Perioada (de la – până la) 20 AUGUST 2007 – PREZENT
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, STR. UNIVERSITĂŢII NR. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
CONDUCERE DE DOCTORAT
• Funcţia sau postul ocupat NUMIT PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI
TINERETULUI NR. 1805 DIN 20.08.2007, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ÎN
DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ.
• Perioada (de la – până la) 1 OCTOMBRIE 2005 – PREZENT
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ
• Funcţia sau postul ocupat Titularizat prin concurs, pe postul de PROFESOR UNIVERSITAR la Catedra de

Construcţii din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii.

• Perioada (de la – până la) 1 APRILIE 2004 – 10 MARTIE 2008
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
• Funcţia sau postul ocupat PRODECAN
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Responsabil cu procesul de învăţământ pe facultate. Susţinere cursuri, lucrări
practice, îndrumare proiecte de diplomă, membru în comisii de concurs pentru
ocuparea posturilor, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale, elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţiuni;
membru în Consiliul facultăţii, membru în Senatul Universităţii.
• Perioada (de la – până la) 1 OCTOMBRIE 2003
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
• Funcţia sau postul ocupat Titularizat prin concurs, cu decizia nr. 984/P, pe postul de
Conferenţiar universitar la Catedra de Construcţii din cadrul Facultăţii de
Arhitectură şi Construcţii.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Susţinere cursuri, lucrări practice, îndrumare proiecte de diplomă, membru în
comisii de concurs pentru ocuparea posturilor, participarea la sesiuni de
comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborarea planurilor de
învăţământ şi a statelor de funcţiuni; membru în Consiliul facultăţii.

• Perioada (de la – până la) 24 APRILIE 2003
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
CONFIRMAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
NR. 3896 din 24.04.2003 TITLULŞTIINŢIFIC DE DOCTOR ÎN DOMENIUL
ENERGETICĂ
• Funcţia sau postul ocupat Doctor inginer
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activitate de cercetare

• Perioada (de la – până la) 22 MARTIE 2003
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
SUSŢINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL „CONTRIBUŢII
LA STUDIUL ŞI OPTIMIZAREA FIABILITĂŢII INSTALAŢIILOR HIDRAULICE
DIN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ A CENTRELOR
URBANE”
• Funcţia sau postul ocupat Doctorand
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activitate de cercetare

• Perioada (de la – până la) 1 NOIEMBRIE 2002 – 1 APRILIE 2004
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
• Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Responsabilităţi specifice funcţiei de Secretar Ştiinţific al facultăţii. Susţinere
cursuri, lucrări practice, îndrumare proiecte de diplomă, membru în comisii de
concurs pentru ocuparea posturilor, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de
funcţiuni; membru în Consiliul facultăţii.

• Perioada (de la – până la) 7 IANUARIE 2002 – 6 APRILIE 2002
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de Stagiu de cercetare la „Universitatea din Debrecin” – Centrul de Ştiinţe

activitate Agricole – Ungaria – tema: „Gestionarea durabilă a resurselor de apă”.
• Funcţia sau postul ocupat Bursier
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activitate de cercetare

• Perioada (de la – până la) 18 APRILIE 2001 – 17 IULIE 2001
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
Stagiu de masterat la „CONSORŢIUL PENTRU CERCETARE TEHNICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ” CO.RI.TECNA din Roma. titlu proiect: „Învăţământ
Postuniversitar de Studii Aprofundate şi doctorat în domeniul Ingineriei
Mediului şi Protecţiei Calităţii Apei”
• Funcţia sau postul ocupat Cursant
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activitate de cercetare, participare la cursuri.

• Perioada (de la – până la) 22 NOIEMBRIE 1999 – PREZENT
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate specific sindicală.
• Funcţia sau postul ocupat
Preşedinte al Sindicatului „Corpul Profesional Universitar” al
Universităţii din Oradea.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Negocieri ale Contractului colectiv de muncă, negocieri salariale cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Raportor la a VI-a Conferinţă Internaţională a
Învăţământului Superior şi a Cercetării – nov. 2007 – Malaga, SPANIA,
Raportor pe probleme de învăţământ la Consiliul Europei din Luxemburg –
dec. 2006, Cursant pe probleme de negocieri – Ostende, Belgia, nov. 2004,
Conferinţa cu tema « Egalitatea de şanse », organizată de Internaţionala
Educaţiei, în Brussels – Belgia, în perioada 1–3 aprilie 2009; Conferinţa cu
tema “Strategia sindicatelor privind Egalitatea de genuri în domeniul educaţiei”
– Roma – Italia, oct. 2009; Raportor la a VII-a Conferinţă Internaţională a
Învăţământului Superior şi a Cercetării – 10-12 sept. 2010 – Vancouver,
CANADA

• Perioada (de la – până la) 1 FEBRUARIE 1996
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
• Funcţia sau postul ocupat
Titularizat, prin concurs, pe postul de Şef de lucrări la Catedra de Construcţii
din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului a Universităţii din Oradea.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Susţinere cursuri, lucrări practice, îndrumare proiecte de diplomă, membru în
comisii de concurs pentru ocuparea posturilor, participarea la sesiuni de
comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

• Perioada (de la – până la) 1 OCTOMBRIE 1995 – 1 FEBRUARIE 1996
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN ORADEA – ORADEA, Str. Universităţii nr. 1
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate didactică la FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
• Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat la Universitatea din Oradea, pe post de Şef de lucrări.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Susţinere cursuri şi lucrări practice

• Perioada (de la – până la) IULIE 1991 – MAI 1995
• Numele şi adresa angajatorului S.C. „Imperial Import-Export” S.R.L., din Oradea
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Proiectare şi execuţie în construcţii, prestări servicii şi comerţ.
• Funcţia sau postul ocupat Manager general

• Perioada (de la – până la) 1989 – 1991
• Numele şi adresa angajatorului Oficiului Judeţean de Turism Bihor
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
Rezolvarea şi planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la bazele turistice
bihorene
• Funcţia sau postul ocupat Inginer cu probleme de întreţinere şi reparaţii în cadrul Biroului Tehnic

• Perioada (de la – până la) 1988 – 1989
• Numele şi adresa angajatorului Combinatul de Prelucrare a Lemnului „ALFA” – ORADEA.
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate de investiţii
• Funcţia sau postul ocupat Şef birou „Construcţii – Investiţii”
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Urmărire execuţie lucrări de investiţii, în conformitate cu proiectele de execuţie
şi încadrarea în termene. Raportări decadale privind stadiul fizic al lucrărilor la
Ministerul Industriei Lemnului şi a Materialelor de Construcţie

• Perioada (de la – până la) 1986 – 1988
• Numele şi adresa angajatorului Combinatul de Prelucrare a Lemnului „ALFA” – ORADEA.
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Activitate de diriginţie de şantier
• Funcţia sau postul ocupat Inginer în cadrul serviciului Mecano – Energetic – Investiţii
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Urmărire execuţie lucrări de investiţii, în conformitate cu proiectele de execuţie
şi încadrarea în termene.

• Perioada (de la – până la) 1984 – 1986
• Numele şi adresa angajatorului Combinatul pentru Lianţi şi Azbociment, Aleşd, jud. Bihor.
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Urmărirea circuitului apei, a aburului tehnologic şi a aerului în combinat
• Funcţia sau postul ocupat Şef atelier „Apă, Aer, Abur” F.N.C.
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Asigurarea alimentării cu apă potabilă şi tehnologică a combinatului, cu abur
tehnologic furnizat de Centrala termică, asigurarea stocului de păcură etc.

• Perioada (de la – până la) 1983 – 1984
• Numele şi adresa angajatorului Combinatul pentru Lianţi şi Azbociment, Aleşd, jud. Bihor.
• Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la) OCT. 2004 – FEBRUARIE 2006
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii
• Numele calificării primite
Diplomă de Master cu titlul „MONITORINGUL INTEGRAT AL RESURSELOR
DE APĂ”

• Perioada (de la – până la) 1-15 NOIEMBRIE 2004
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Confederaţia Mondială a Profesorilor – Belgia (WCT)
• Numele calificării primite Diplomă de Negociator la nivel european

• Perioada (de la – până la) MARTIE 2003
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică
• Numele calificării primite
Doctor în Ştiinţe Inginereşti al Universităţii din Oradea, domeniul Inginerie
Energetică. Titlul tezei: “Contribuţii la studiul şi optimizarea fiabilităţii instalaţiilor
hidraulice din cadrul sistemelor de alimentare cu apă a centrelor urbane ”.

• Perioada (de la – până la) APRILIE – IULIE 2001
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
„CONSORŢIUL PENTRU CERCETARE TEHNICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ”
CO.RI.TECNA din Roma
• Numele calificării primite
Diplomă de „Atestat de specializare” în domeniul Ingineriei Mediului şi
Protecţia Calităţii Apei

• Perioada (de la – până la) SEPTEMBRIE 1978 – IULIE 1983
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”– IAŞI – România
• Numele calificării primite Diplomă de inginer – Facultatea de Construcţii – Instalaţii pentru Construcţii.

• Perioada (de la – până la) SEPTEMBRIE 1973 – IUNIE 1977
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Liceul teoretic nr. – Oradea
Clasă specială de matematică
• Numele calificării primite Diplomă de Bacalaureat

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE MAGHIARĂ, ITALIANĂ, FRANCEZĂ, ENGLEZĂ
• Abilitatea de a citi BINE, BINE, BINE, BINE
• Abilitatea de a scrie BINE, BINE, BINE, BINE
• Abilitatea de a vorbi EXCELENT, BINE, BINE, SATISFĂCĂTOR

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este
esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)
LA FIECARE LOC DE MUNCĂ, ACTIVITATEA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PROPRII AU PRESUPUS
ŞI IMPUS, ÎN ACELAŞI TIMP, MUNCA ÎN ECHIPĂ, ASTFEL ÎNCÂT, CAPACITATEA DE A
COLABORA, PROFESIONAL ŞI SOCIAL, CU ŞEFII, COLEGII ŞI SUBALTERNII, A DEVENIT
ESENŢIALĂ.
CU FIECARE ACTIVITATE PROFESIONALĂ NOU ABORDATĂ S-A CONTURAT UN ALT
MEDIU SOCIO-CULTURAL, CEEA CE M-A AJUTAT SĂ ÎNŢELEG MAI BINE MULTITUDINEA
TEHNICILOR DE COMUNICARE ŞI SĂ LE ALEG, LA MOMENTUL OPORTUN, PE CELE MAI
EFICIENTE.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.
CAPACITATE ORGANIZATORICĂ.
POSED DIPLOMĂ DE COMPETENTA IN NEGOCIERI LA NIVEL EUROPEAN, OBŢINUTĂ IN
BELGIA ÎN URMA UNUI CURS PE TEME SINDICALE
ABILITĂŢI ÎN PLANIFICAREA SARCINILOR PROFESIONALE PROPRII ŞI/SAU ALE
COLABORATORILOR, DIN PUNCT DE VEDERE AL PRIORITĂŢILOR IMEDIATE SAU DE VIITOR,
CU PONDERE SEMNIFICATIVĂ ÎN PROCESAREA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII.
DISPONIBILITATE ÎN GESTIONAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI LA NIVELUL
CATEDREI ŞI A FACULTĂŢII.
ACESTE APTITUDINI AU FOST CONSOLIDATE ÎN URMA EXPERIENŢEI DOBÂNDITE, ÎN SPIRITUL
IMPLICĂRII VOLUNTARE ÎN REUŞITA ORICĂREI SARCINI DE SERVICIU, PRECUM ŞI CA
AUTODIDACT.

DOMENII DE COMPETENŢĂ
TEHNICE

UTILIZAREA CALCULATORULUI

ALIMENTĂRI CU APĂ, CANALIZĂRI, EPURAREA APELOR UZATE, INSTALAŢII SANITARE,
INSTALAŢII SOLARE, SISTEME ENERGETICE ÎN CONSTRUCŢII

COMPETENŢE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI, ÎN SISTEMELE DE OPEERARE
WINDOWS, DOS, AUTOCAD, EXCEL, OBŢINUTE ÎN MOD AUTODIDACT, ÎN SCOPUL
PERFECŢIONĂRII ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

17 CĂRŢI TEHNICE, DIN CARE 15 CU I.S.B.N. IAR LA 7 UNIC AUTOR;
118 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE;

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole