Colinde noi pentru Serbari de Craciun – Hai vestiti!

Colinde pentru Serbari de Craciun – Hai vestiti!

de Dorina Paduraru

Dumnezeu a făcut cerul,
Îngeri, soare, stele, luna
Apoi pe Adam şi Eva
Să trăiască-ntotdeauna.

Şi le-a dat o-mpărăţie
Frumoasă de necrezut,
Să o aibă pe vecie,
Raiul ei l-au cunoscut.

Domnul Tată-a dat poruncă
Să le fie-ascultători,
Dintr-un măr să nu mănânce,
Să n-ajungă muritori.

Dar ei nu au ascultat
Şi din rai i-a alungat.
I-a trimis pe pământ
Ca să moară în curând.

Întristaţi de a lor soartă
Au rămas plângând la poartă.
Tatăl Sfânt s-anduioşat,
De-al lor plâns s-a îmbunat.

Le-a promis că pe-al său Fiu
Va trimite-n lume viu
Să se nască din Fecioară
În rai să îi ducă iară.


Şi găsind fecioară sfântă
Dumnezeu s-a îndurat
Pe pământ ca să trimită
Pe Mesia minunat.

Chiar Arhanghelul Gavril
E trimis să ducă veste
Se va naşte prunc divin
La Betleem într-o iesle.

În casa lui Iosif sta
Maria şi se uimea
Când Gavril cu crinu-n mână
Şi cu aripi de lumină,
Plecăciune îi închină:

– Bucură-te Marie
Ţi-aduc bucurie
De la Domnu-n dar,
Tu eşti cea plină de har.

Mila Lui o vei cunoaşte,
Duhul Sfânt te va umbri
Pe Mesia îl vei naşte
Şi Iisus se va numi.

– Iată roaba ta,
Fie voia Sa
A răspuns Maria
Primind bucuria.

La Betleem să se-nscrie
Merge Iosif şi Maria.
Să-mplinească proorocia.

Obosiţi de drum sosiră
La casa lui Moş Crăciun;
Un om rău cu barba rară,
Ziua s-a sfârşit, e seară
Nu găsesc un loc mai bun.

Însă ieslea oilor
Ştie-a serii taină mare
Şi aşteaptă cu fior
Steaua când pe cer răsare.

O lumină minunată
A cuprins deodată lumea…
Cerul e scăldat de raze,
Şi s-a luminat pădurea!

Un păstor ce sta de pază,
Lângă foc a aţipit.
Oo, ce minunat visează
Şi îşi zice că-i vrăjit.

Palmele pe ochi îşi pune
Şi îi freacă cu temei…
– Dar, sunt treaz! Nu dorm, îşi spune:
E aievea? Doamne! Ce-i?

Ce minuni s-au întâmplat?
Se întreabă într-o doară…
– Cerul tot s-a luminat
Şi în vale se coboară!

– Slavă întru cei de sus,
Cântă îngerii oştire,
Pe pământ să fie pace,
Şi pe veci bunăvoire!

Oo, ce înger minunat!
Se coboară…Şi-i vorbeşte!
– Astăzi Pruncul Împărat
Mântuirea vă vesteşte!.

Ia pe fraţii tăi păstori,
Calea steaua vă arată,
Prunc în ieslea oilor,
Veţi găsi acum îndată.

Lui cu cinste vă-nchinaţi,
Pe-a Sa Maică mângâiaţi!
Şi să spuneţi tuturor
S-a născut lumii Păstor!
Mesia cel aşteptat
Peste veacuri Împărat.

Păstorii s-au bucurat
După rază au plecat
C-un mieluţ în braţe cântând
Floricele culegând.

Şi-au aflat pruncu-nfăşat
De-a lui Maică legănat.
Cu mult drag se închinară
Şi iarăşi cântând plecară
Să vestească tuturor
Pe pruncul Mântuitor.
……………………

(legendă)

Moaşa Crăciuneasă
La suflet aleasă
Se umple de milă
De Maica copilă
Cu pruncul plăpând
La sân legănând.
Pânză albă de in
Mirosind a crin

Albă şi curată
I-a adus de-ndată
Pruncul a-nfăşat
Maica a culcat.

Crăciun mânios
Om răutăcios
Pe-a lui Crăciuneasă
La suflet aleasă,
O ia la bătaie
Mâinile îi taie.

Dar, vaai, ce minune!
Căci la loc îi pune
Mâinile îndată
Maica Preacurată.

Crăciun de-a văzut,
Îndată-a căzut
Cerându-şi iertare
Cu lacrimi amare.

Zice Maica Sfântă,
Către el cuvântă:
– De vrei îndurare,
De la prunc iertare,
Daruri la copii,
Multe bucurii,
Să le dai mereu
Pentru Dumnezeu.

De cântări răsună valea
Merg păstorii şi colindă
Moş Crăciun îşi află calea
Pe la case intră-n tindă.

Sacu-i plin, abia îl duce
Barba îi atârnă jos,
Nuci, covrigi şi turtă dulce,
La copii le dă voios.
…………………….

De departe veniţi,
Chiar acum sosiţi,
Trei crai măriţi
Cititori în stele
Cu multe inele.

Singuri au aflat
Steaua de-mpărat,
De prooroci vestit
Mesia numit.

Daruri au adus
Pruncului Iisus,
Tămâie, aur şi smirnă
În genunchi se-nchină.

Veacuri au trecut,
De atunci de mult.
An de an sosesc
Lumii vestesc
Pruncul ceresc.

Şi la noi Moşul soseşte
Numai dacă-am fost cuminţi,
Doamna îi tot povesteşte…
Să-i întrebe pe părinţi?

Cor: Nuuu!

Nu cumva o fi aflat
De copii cei loviţi,
De păpuşi cu braţe rupte,
Jucării ce am stricat,
Şi năzbâtiile multe?

Sau că nu am ascultat
De bunica, de bunicu,
De mămica şi tăticu,
Rugăciunea am uitat,
Şi pe mine-i supărat?

– Haide Moşule, fii bun,
Pe copii să-i ierţi acum!
Că se fac cuminţi, să ştii
Şi la anul iar să vii
Cu un sac de jucării!

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole