Acte pentru eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu

Eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu:

– cererea tip model 1 şi anexa (cartonaş);
– cartea de identitate, cartea de identitate preliberarea-sau-preschimbarea-pasaportului-simpluovizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară  (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI – costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
– paşaportul anterior, dacă este cazul.Depunerea cererilor de eliberare a unui nou paşaport de către mandatar:

Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În acest caz, cererile vor fi insoţite de următoarele documente:
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI – costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
– paşaportul anterior, dacă este cazul;
– procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
– 2 foto color (dimensiune 3,5 x 4,5 cm) ale titularului. În cazul procurilor autentificate în străinătate, una dintre fotografii va fi aplicată pe procură sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmată de funcţionarul consular, prin semnatură şi ştampilă;
– actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mandatarului, original şi copie xerox.
În situaţia depunerii cererilor la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate ori prin procură specială autentificată de acestea, fotocopiile documentelor solicitate se certifică de către funcţionarul consular, documentele în original fiind restituite solicitantului.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole